(S)-2-amino-3-(3-(methylsulfonyl)phenyl)propanoic acid
Cat. No.:PK000375
英文名 (S)-2-amino-3-(3-(methylsulfonyl)phenyl)propanoic acid 
CAS NO. 1270093-99-6
分子式 C10H13NO4
分子量 243.27952 
EINECS NO.